دایکات و جعبه چسبان

دایکات
در اين واحد با بهره گيري از دستگاههاي بوبست و لترپرس و استفاده از قالبهاي متنوع، خط تا و برش به اشـكال مختلف انجام مي پذيرد و همچنين ايجـاد شـيارها و برجسته نمـودن حـروف و اشكال نيز در اين واحـد امكان پذير است.


جعبه چسبان
واحد جعبه چسبان انتهاي عمليات اجرايي ساخت و تكميل جعبه ها مي باشد. نظر به اينكه اكثر كارخانجات توليدي در خط بسته بندي از دستگاههاي كارتنينگ استفاده مي كنند و اين دستگاهها از حساسيت بالايي برخوردار است لذا ساخت جعبه مخصوصاً عمليات تا زدن و چسباندن آنها بايستي با دقت بالا صورت پذيرد، بطوريكه كوچكترين انحراف و اختلاف اندازه اي در سر و ته جعبه ها نباشد در غير آن صورت در دستگاه كارتنيك مشكل ساز مي شود. لذا به منظور جلوگيري از هرگونه بي دقتي نه تنها از دستگاههاي مدرن و پيشرفته استفاده شده بلكه اپراتورهاي فعال در اين واحد از تخصص، مهارت و دقت عمل بالايي نيز برخوردارند.