چاپ

واحد چاپ:

يكي ديگر از واحدهاي اصلي و مهم اين مجتمع چاپ است كه با استفاده از تركيب رنگها ايده و هنر طراحان تبديل به نقشي زيبا مي شوند كه روح و جان را به بسته بندي يا هر نوع كار چاپي مي بخشد. استفاده از دستگاههاي پيشرفته و مدرن هايدلبرگ ساخت آلمان در سايزهاي 4/5 ورقي 5 رنگ، 2ورقي و GTO، اين امکان را بوجود آورده تا بسته بنديها و كارهاي چاپي از جذابيت و كيفيت بسيار بالايي برخوردار باشند.

كيفيت ، جذابيت و زيبايي ظاهري كليه كارهاي چاپ شده حاصل دقت عملو ارتباط سه واحد اصلي طراحي، ليتوگرافي و چاپ مي باشد به همين دليل ارتباط مستقيم سرپرستان هر 3 واحد و نظارت مداوم ناظر كيفي بر ايشان در هر پروژه الزامي و در دستیابی به کیفیت برتر اثر گذار بوده است.

 
برش: دستگاههاي برش پلار با دهنه 115 و 92 اين توانمندي را
ايجاد مي كند كه انواع مقوا و كاغذ را قبل و پس از چاپ به ابعاد
مورد نياز و با دقت بسيار بالا و كيفيت مطلوب برش نمايد
و سفارشات را براي چاپ و بسته بندي آماده نمايد.