درخواست همکاری با کیان مهر

برای درخواست همکاری با ما میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید

جنسیت :
نام :
نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره شناسنامه :
شماره ملي :
سال تولد:
محل تولد(استان) :
شهرستان :
نظام وظيفه :
توضیحات :
تاریخ پایان خدمت :
تاهل :
سطح تحصيلات :
رشته تحصيلي :
گرایش :
سال فراغت ازتحصیل :
تلفن ثابت :
همراه با کدشهرستان
همراه :
شغل موردتقاضا :
معرف :
(آقای/خانم،آگهی،سایت و....)
سوابق آموزشی :
مهارتهاي فردي :
سوابق کاري :
نام سازمان
مدت اشتغال
علت ترک کار
تلفن شرکت
1 -
2 -
3 -
آدرس :
ایمیل :
توضیحات بیشتر :
کد امنیتی :
وارد کنید :