قبل از چاپ

واحد طراحی و لیتوگرافی:

يكي از مهم ترين عوامل اثر گذار در زيبايي بسته بندي ، طراحي است. نظر به اينكه اطلاعات و خصوصيات مرتبط با محصول از طريق طرح و متن نوشتاري روي بسته بندي در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد، لذا طراحي بايد به گونه اي باشد كه در انتخاب مخاطب اثر بگذارد. با توجه به اهميت ويژه ي طراحي، در اين مجتمع طراحان متخصص و مجرب با ايده پردازي و استفاده از نرم افزارهاي پيشرفته توانايي خلق زيباترين و جذابترين طرحها را به مجموعه داده اند.

يكي ديگر از عمليات اجرايي قبل از چاپ، ليتوگرافي است. استفاده از دستگاه پليت ستر در اين واحد توانايي ساخت و آماده سازي پليت را ايجاد نموده است. امروزه در واحدهاي صنعتي مدرن و پيشرفته به منظور افزايش كيفيت كارهاي چاپي به جاي استفاده از سيستم خروجي از دستگاه پليت ستر استفاده مي شود كه يكي ديگر از عوامل ايجاد كيفيت برتر در امور چاپي و بسته بندي مي باشد. نياز ارتباط مستقيم بين ليتوگرافي و طراحي براي دستيابي  به كيفيت برتر اين الزام را بوجود آورده تا طراحان در اين مجتمع بر عملكرد اپراتورهاي ليتوگرافي نظارت داشته باشند.